لغو سخنراني آقايان پروفسور متئو والرو و پروفسور حميدرضا عرب‌نيا


به اطلاع كليه شركت كنندگان در دومين همايش ملي مراكز داده، زيرساخت و سرويس‌ها مي‌رساند به علت بروز مشكلات صدور رواديد حضور آقايان پروفسور حميدرضا عرب‌نيا و پروفسور متئو والرو علي‌رغم پيگيري هاي مكرر امكان‌پذير نشد. بديهي است برنامه ساير سخنرانان خارجي از جمله آقايان Emilio Sapina Figols  از كشور اسپانيا و پروفسور بابك فلسفي مطابق برنامه زمان‌بندي اعلام شده در سايت همايش برگزار خواهد شد.