برگزاری پنل تخصصی تحت عنوان Desktop As A Service


شرکت دسکبیت لوکزامبورگ با همکاری گروه تجارت اوژن کیش جهت ارائه و معرفی محصول دسکتاپ مجازی در بستر Cloud (Private and Public) برای آشنایی  کلیه سازمان ها، اوپراتور ها و شرکت ها نشستی تخصصی برگزار می نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متخصصین و علاقمندان در این حوزه جهت شرکت در پنل فوق در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ راس ساعت ۱۴دعوت به عمل می آید.