حمايت مركز فابا از دومين همايش ملي مراكز داده،زيرساخت و سرويس‌ها


مركز فابا، پيشرو در امور ترویج بانکداری الکترونیک، برگزاری نشست های هم اندیشی، بحث و بررسی چالشهای روز شبکه بانکی، دیده بانی فن آوری، اطلاع رسانی از اخبار و فعالیت های این حوزه، ارائه دوره های آموزشی، برگزاری نمایشگاه و سمینارهای تخصصی، تورهای آموزشی خارج از کشور، تعامل با مراکز علمی، همکاری با سازمانها، مشاوره به رسانه ها،  بانکها، شرکتها و انتشار نشریات تخصصی از حاميان معنوي و رسانه‌اي دومين همايش ملي مراكز داده، زيرساخت و سرويس‌ها  مي‌باشد.