اطلاعیه تمدید زمان ارسال مقالات


 
دبیرخانه دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس‌ها به اطلاع می رساند باتوجه به استقبال گسترده اساتید، دانشجویان و سایر علاقه مندان برای ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش و درخواست های مکرر اندیشمندان برای تمدید مهلت ارسال مقالات، بنا به تصمیم کمیته علمی همایش، تاریخ ارسال مقالات تا تاریخ 18/12/1396 تمدیدگردید.