اطلاع رسانی گسترده از برگزاری کارگاه های علمی و کاربردی همایش


 با توجه به برگزاری کارگاههای تخصصی همایش در حوزه های زیر ساخت و سرویس های مراکز داده (Data Centers ) توسط شرکت های معتبر خارجی و داخلی و اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و نقش کلیدی مراکز داده در کشور دبيرخانه همایش در حال اطلاع رساني گسترده در سطح  دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، بانک ها، استانداری و شهرداری ها، صنایع خودرو سازی، اپراتور های تلفن همراه، شرکتهای زیر مجموعه نفت وگاز و شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات کشور می باشد
متقاضیان استفاده از این کارگاهها می توانند با مراجعه به سایت www.dc-conf.ir و یا با دبیرخانه همایش 02156276031 تماس حاصل فرمائید.