ثبت همایش در IEEE


همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس‌ها در دومين دوره خود توانسته مجوز IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) که از معتبرترین موسسات مهم استانداردسازی در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات و ... در دنیاست را اخذ نمايد. این موسسه حدود سی درصد از کل انتشارات جهان را در زمینه برق و کامپیوتر را منتشر می کند و شمار ژورنال های آن به صد می رسد. امید است در پایان دومین دوره همایش بتوانیم مقالات علمی پذیرفته شده را در IEEE Xplore نمایه کند.همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس‌ها در دومين دوره خود توانسته مجوز IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) که از معتبرترین موسسات مهم استانداردسازی در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات و ... در دنیاست را اخذ نمايد. این موسسه حدود سی درصد از کل انتشارات جهان را در زمینه برق و کامپیوتر را منتشر می کند و شمار ژورنال های آن به صد می رسد. امید است در پایان دومین دوره همایش بتوانیم مقالات علمی پذیرفته شده را در IEEE Xplore نمایه کند.