چاپ مقاله هاي برتر دومين همايش ملي مراكز داده در شماره ويژه مجله انجمن كامپيوتر ايران


 رییس انجمن کامپیوتر و مدیر مسوول نشریه ضمن ارزوی موفقیت دومین همایش ملی مراکز داده زیرساخت و سرویس ها و اعلام نمودند نسخه کامل مقالات برگزیده، کاندیدای چاپ در مجلات معتبر علمی و پژوهشی خواهد شد.