تخصیص شناسه ملی ISD به کلیه مقالات این همایش


به گزارش روابط عمومی همایش، با عنایت به تفاهم نامه منعقد شده با پایگاه استنادی، این همایش مورد تائید و تحت حمایت پایگاه استنادی علمی ایرانیان قرار گرفته و مجموعه مقالات آن پس از برگزاری همایش در این وبگاه نمایه خواهد گردید و به هر یک از مقالات آن شناسه ملی یکتای ISD تعلق خواهد گرفت. متعاقبا تفاهم نامه ی بین دومین همایش ملی مراکز داده ، زیرساخت ها و سرویس ها  با پایگاه استنادی علمی ایرانیان منعقد گردید.