انعقاد تفاهم نامه همایش با CIVILICA


به گزارش روابط عمومی همایش، به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات همایش تفاهم نامه ی بین دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت ها و سرویس ها با سویلیکا منعقد گردید براساس این تفاهم نامه مقالات همایش در وبگاه سویلیکا نمایه می گردد.