اطلاعيه اولين همايش ملي مراكز داده،زيرساخت و سرويس ها


با توجه به برگزاری موفقیت آمیز "اولین همایش ملی مراکز داده، زیر ساخت و سرویس ها"  به اطلاع می رساند که گواهی های شرکت در کارگاههای تخصصی  برای کلیه شرکت کنندگان  صادر و برای آنها ارسال گردیده است. در صورت عدم دریافت گواهی توسط هر یک از شرکت کنندگان و یا بروز اشکال در گواهی های صادره،  لازم است با دبیرخانه همایش به شماره تلفن 56276633 تماس حاصل نموده تا ضمن بررسی مستندات، نسبت به رفع مشکل اقدام لازم صورت پذیرد.

لازم به ذکر است که این سازمان در نظر دارد با توجه به استقبال متخصصین این حوزه ازهمایش قبلی،  دومین دوره همایش را در اردیبهشت سال آینده با حضور کارشناسان متخصص و زبده این حوزه در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار نماید .