# عنوان اندازه فایل دانلود
1 نكاتي بروز و مفيد در طراحي زيرساخت هاي سرويس هاي شبكه 4788.89 کیلوبایت
2 Data Center efficiency and next generation Data centers 2392.66 کیلوبایت
3 C Recommendations for Measuring and Reporting Overall Data Center Efficiency 1115.67 کیلوبایت
4 A Brief introduction to Grid Components and Middlewares 1113.96 کیلوبایت
5 مقایسه مقدماتی Cisco IOS,IOS XR, IOS XE , NX-OS 1130.09 کیلوبایت
6 Why do We Need a Grid of Data Centers in Iran 3681.55 کیلوبایت
7 ANSI/TIA-942-B The Important Non-Network Changes 3131.71 کیلوبایت
8 Benchmarking Data Center Facilities and Data Center operations 2865.9 کیلوبایت
9 SDN and NFV reality trends and challenges 3548.13 کیلوبایت
10 بازسازی زیرساخت های مکانیکال مرکز داده 190.86 کیلوبایت
11 The Evolution of Virtual Network 11639.2 کیلوبایت
12 The Evolution of Virtual Storage 8606.77 کیلوبایت
13 ارائه سرویس های پایش امنیتی مبتنی بر MSSP در حوزه مرکز عملیات امنیت 2942.82 کیلوبایت
14 Big IP LTM1 3821.44 کیلوبایت
15 Big IP LTM2 4196.6 کیلوبایت
16 بررسي و مديريت وضعيت گردش هواي سرد در مراكز داده عملياتي 15146.42 کیلوبایت
17 سيستم عامل براي مراكز داده 1555.24 کیلوبایت