هزینه برپایی غرفه های نمایشگاهی همایش ملی مراکز داده زیر ساخت و سرویس ها

غرفه در سالن سرپوشیده و مجهز به تجهیزات پیش ساخته )میز و صندلی، کانتر، کتیبه ، پريز برق,  اينترنت)

قیمت هر مترمربع 10/000/000ریال می باشد.

مهلت واریز وجه غرفه ها تا 1 اسفند 1396 می باشد.