کمیته علمی

 • دکتر حسن ابوالحسنی - دانشگاه صنعتی شریف
 • دكتر احسان اختر كاوان - دانشگاه خاتم
 • دکتر حسین اسدی - دانشگاه صنعتی شریف
 • مهندس اطیابی - شرکت خدمات انفورماتیک
 • دکتر حمید بنائیان - شرکت فناوری اطلاعات ناواکو
 • مهندس محمد بهرامنی - شرکت خدمات انفورماتیک
 • دکتر آرش توکلی - دانشگاه صنعتی زویخ (ائی تی اچ)
 • دکتر اسماعیل ثنایی- شرکت آریا همراه رسانه
 • دكتر قاسم جابري پور- دانشگاه شهيد بهشتي
 • دکتر احمد خونساری - دانشگاه تهران
 • دكتر دارا رحمتي - پژوهشگاه دانش های بنیادی
 • دکتر حمید سربازی آزاد - دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر محسن شریفی - دانشگاه علم و صنعت
 • دكتر علي اصغر صفايي - دانشگاه تربیت مدرس
 • دكتر عليرضا طالب پور- دانشگاه شهيد بهشتي
 • مهندس محسن عزیزی- شرکت فناوری اطلاعات ناواکو
 • دکتر محمد عشقی - دانشگاه شهيد بهشتي
 • دکتر مهدی کارگهی - دانشگاه تهران
 • دکتر مازیار گودرزی - دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر پژمان لطفی کامران - پژوهشگاه دانش های بنیادی
 • دکتر سیده لیلی میرطاهری - دانشگاه خوارزمی
 • دکتر محمود نادران طحان - دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دكتر كيوان ناوي - دانشگاه شهيد بهشتي