دانلود فايل كارگاه ها

# عنوان اندازه فایل دانلود
1 1-Introduction to Informatics Services Corporatiion 6449.35 کیلوبایت
2 نکاتی کلیدی و مفید در طراحی زیرساخت سرویس های شبکه 5270.69 کیلوبایت
3 نکاتی کلیدی و مفید در طراحی زیرساخت سرویس های شبکه (PDF) 4498.24 کیلوبایت
4 CUDA: Approach to GPU programming 15256.64 کیلوبایت
5 نشست امنیت 3790.82 کیلوبایت
6 Huawei Disaster Recovery Solution 5240 کیلوبایت
7 Fusion-Insight -Big Data Solution 4927.64 کیلوبایت
8 Building the Modern Data Center 12305.28 کیلوبایت
9 Openstack 13047 کیلوبایت
10 PAtSA 18515.58 کیلوبایت
11 High Performance & Scale Out Storage Technology 2408.49 کیلوبایت
12 Multi Petabyte Storage integrated architecture for Data Centers 4086.21 کیلوبایت
13 VSRM 669.74 کیلوبایت
14 What is PVM 11657.57 کیلوبایت
15 Zabix Monitoring 1534.83 کیلوبایت