كارگاه شماره 1

نام كارگاه : پردازش داده هاي كلان (Big data Processing)

مدرس : دكتر فرشاد خون جوش

برگزار كننده : دانشگاه شيراز

كارگاه شماره 2

نام كارگاه : نقش مراكز داده در محاسبات توزيع شده (Distributed Computing)

مدرس : دكتر پژمان لطفي كامران

برگزار كننده : پژوهشگاه دانش هاي بنيادي (IPM)

كارگاه شماره 3

نام كارگاه : سیستم عامل برای مرکز داده (Data center operating system)

نام مدرس :‌ دکتر محمود نادران طحان

برگزار كننده :‌ دانشگاه شهید چمران اهواز (SCU)