1. زيرساخت

 • مکان­یابی و طراحی ابنیه
 • سامانه ­های توزیع انرژی
 • سامانه­ های پایش و کنترل یکپارچه شرایط محیطی
 • سامانه­ های امنیت فیزیکی
 • زیرساخت فیزیکی شبکه
 • معماری و طراحی تجهیزات فعال شبکه
 • مدیریت بحران

2. سرويس ها

 • سرویس­ های اطلاعاتی
 • سرویس ­های پردازشی و ذخیره­ سازی
 • سرویس­ های چند رسانه­ ای
 • سرویس­ های مدیریتی
 • سرویس­ های رایانش ابری
 • سرویس­ های زیرساختی
 • سرویس­ های امنیتی

3. مدیریت و استراتژی

 • ضوابط ، مقررات و استانداردهای مراکزداده
 • ممیزی و ارزیابی مراکز داده
 • تداوم کسب و کار
 • اقتصاد مقاومتي
 • چالش­ های کسب و کار مراکزداده در کشور
 • پدافند غيرعامل