آدرس محل برگزاری

مسير 1 : جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، بعد از شهرک سعیدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب،سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

مسير 2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از ميدان پارسا، انتهای خيابان انقلاب، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران